Πρεμιέρα λοιπόν, σε μια διαδρομή που έχει τα κυριότερα καλοκαιρινά χτυπήματα, σε μια ιστορική μπορώ να πω ανασκόπηση …. !!!